PRIMA PAGINĂ
SCURT ISTORIC
ATRIBUTII
CADRU LEGAL
ORGANIZARE
CONDUCEREA
PETITII ONLINE
DECLARAȚII DE AVERE
BULETIN INFORMATIV
RESURSE UMANE
LINKURI UTILE
CONTACT/AUDIENŢE
DECLARAŢII DE INTERESE
FOTO
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SCHENGEN
SALARII
BUGET ȘI BILANȚ CONTABIL, SITUAŢIE PLĂŢI
ACHIZIŢII PUBLICE
 

 

 
 

Aplicaţia „APEL 112”, pentru telefoane mobile, permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul iniţierii unui apel către Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. Astfel, agenţiile specializate pot interveni mai rapid şi eficient, crescând astfel şansele de salvare în situaţii ce pun în pericol viaţa, proprietarea şi mediul. Pentru detalii suplimentare şi descărcarea aplicaţiei, accesaţi următorul link:

https://www.sts.ro/ro/serviciu-localizare-apel-112

 
 
 
 
 

Continuarea navigării pe site implică acceptarea politicii de utilizare a cookie-urilorEȘTI INTERESAT SĂ URMEZI O CARIERĂ MILITARĂ? AFLĂ ACUM CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE PENTRU RECRUTARE!ANUNȚ - Anunt privind valorificarea unor mijloace auto scoase din funcțiune și casare directă
ANUNȚ - TABEL cu rezultatele la testarea psihologică susținută în data de 21.11.2019 cu candidaţii recrutaţi pentru școlile militare de subofițeri jandarmi - sesiunea ianuarie 2020

ANUNȚ - Evaluare psihologică candidați recrutați pentru Școlile Postliceale ale M.A.I.


ANUNȚ - Admiterea 2019-2020 în instituțiile militare de învățământCaiet de sarcini privind prestarea serviciilor de asistență si reprezentare juridică


VIZITAȚI PAGINILE NOASTRE DE FACEBOOK, TWITTER ȘI YOUTUBE

https://www.facebook.com/jandarmeriasalajhttps://twitter.com/Jandarm_Salaj https://www.youtube.com/channel/UCIzpwo9AlSNx8SCQErkNbYQ
JANDARMERIASALAJ@JANDARMERIASALAJ.RO!

Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce-i revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism. 

   Jandarmeria Română cooperează în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.

   Jandarmeria Română participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România.

    Pregătirea şi specializarea Armei, experienţa căpătată de-a lungul anilor, participarea permanent la menţinerea unui climat de siguranţă la nivelul întregii societăţi, dar, în acelaşi timp, participantă activ la toate evenimentele majore privind apărarea valorilor fundamentale ale statului, i-au consolidat locul pe care aceasta îl ocupă în rândul instituţiilor din domeniul siguranţei naţionale.


Art. 3 din legea prevenirii nr. 270/2017

(1)Toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:

a) legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;

b) drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;

c) indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.

(2) Autoritățile/Instituțiile publice cu atribuții de control, potrivit domeniilor de competență, au obligația să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale.

(3) în realizarea activității de îndrumare prevăzută la alin. (2), autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control au obligația:

a) să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;

b) să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum și procedurile elaborate conform lit. a);

c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicațiile și orientările oferite.

(4) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute la alin. (1).


 

Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului M.A.I.
Linia Verde
0800.806.806
linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie