PRIMA PAGINĂ
SCURT ISTORIC
ATRIBUTII
CADRU LEGAL
ORGANIZARE
CONDUCEREA
PETITII ONLINE
BULETIN INFORMATIV
RESURSE UMANE
LINKURI UTILE
CONTACT/AUDIENŢE
DECLARAȚII DE AVERE
DECLARAŢII DE INTERESE
FOTO
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SCHENGEN
SALARII
BUGET ȘI BILANȚ CONTABIL, SITUAŢIE PLĂŢI
ACHIZIŢII PUBLICE
 

 

 
 

Aplicaţia „APEL 112”, pentru telefoane mobile, permite transmiterea coordonatelor GPS la momentul iniţierii unui apel către Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. Astfel, agenţiile specializate pot interveni mai rapid şi eficient, crescând astfel şansele de salvare în situaţii ce pun în pericol viaţa, proprietarea şi mediul. Pentru detalii suplimentare şi descărcarea aplicaţiei, accesaţi următorul link:

https://www.sts.ro/ro/serviciu-localizare-apel-112

 
 
 
 
MISIUNILE UNITĂŢII
Inspectoratul de Jandarmi „ Menumorut Voievod“ al Judeţului Sălaj îndeplineşte următoarele atribuţii:
    - planifică, organizează, coordonează şi controlează forţele şi mijloacele angajate în executarea misiunilor permanente şi temporare, conform legii,  ordinelor ministrului Administraţiei şi Internelor şi dispoziţiilor inspectorului general al  Jandarmeriei Române;
    - asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zona de responsabilitate, din raioanele de dispunere a obiectivelor date în competenţă, luând măsurile ce se impun pentru asigurarea de calitate  a pazei, protecţiei şi apărării acestora;
    - planifică, organizează, coordonează şi controlează pregătirea pentru luptă şi activitatea de educare a efectivelor în funcţie de misiunile şi condiţiile specifice fiecărei subunităţi; ia măsuri pentru ridicarea calităţii  resurselor umane;
    - organizează, pregăteşte şi coordonează activitatea de perfecţionare a pregătirii continue a cadrelor, jandarmilor angajaţi cu contract şi a personalului contractual din cadrul comandamentului şi subunităţile subordonate ;
    - organizează şi controlează activitatea de studiere şi însuşire a limbilor străine de către cadrele inspectoratului;
    - asigură ridicarea nivelului de cunoştinţe tactice şi operative, creşterea gradului de pregătire profesională a cadrelor, însuşirea celor mai noi cunoştinţe în domeniul ştiinţei şi artei militare;
    - planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea de pregătire a efectivelor în vederea participării la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor unor calamităţi naturale şi catastrofe de mari proporţii;
    - asigură aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi disciplinei militare ferme în rândul efectivelor şi ia măsuri de prevenire, cercetare şi raportare a evenimentelor grave, conform ordinelor în vigoare;
    - conduce activitatea de selecţionare, formare şi promovare a cadrelor, de evaluare a acestora în funcţie de calităţile profesionale, morale şi  rezultatele obţinute;
    - organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile de asigurare materială şi tehnică a misiunilor,  a procesului de instrucţie şi educaţie, a condiţiilor de hrănire, echipare şi cazare, de acordare a drepturilor cuvenite personalului;
-    - organizează activitatea medico-sanitară şi veterinară în unitate şi subunităţile subordonate, cu sprijinul Centrului Medical Judeţean Sălaj  al Ministerului Administraţie şi Internelor;
    - execută controlul preventiv asupra gospodăririi şi folosirii mijloacelor materiale şi financiare în unitate şi în structurile subordonate;
    - rezolvă, în limita competenţelor, rapoartele militarilor, cererile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor adresate inspectorului sef şi îndrumă această activitate în subunităţile subordonate;
    - organizează, îndrumă şi controlează respectarea normelor de protecţia muncii în inspectorat şi subunităţile subordonate;
    - execută controale tematice şi inopinate în subunităţile subordonate, analizează periodic rezultatele obţinute în îndeplinirea misiunilor şi a planului pregătirii pentru luptă;
    - organizează şi coordonează activitatea de planificare a reacţiilor în situaţii de urgentă în vederea trecerii, la nevoie, de la starea de pace la starea de război sau prin trepte ale capacităţii de luptă;
    - realizează sistemul de comunicaţii şi informatică cu eşaloanele superioare, cu subunităţile subordonate şi cu cele cu care cooperează;
ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN SĂLAJ
   Prin prisma intrării în vigoare a Legii 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Jandarmeriei Romane şi a punerii în practica prevederilor acestei legi , la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj au survenit unele modificări în structura acestuia , începând cu data de 01.05.2005..

   Astfel, Inspectoratul de Jandarmi este condus de către Inspectorul Sef împreună cu adjuncţii acestuia. De asemenea, în noua structura a Inspectoratului se regăsesc servicii, structuri de intervenţie, de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, de constatare a infracţiunilor şi criminalistică şi  structuri de paza instituţională.

   Tot de la aceasta data, odată cu schimbările produse în structura I.J.J. Sălaj, posturile de jandarmi Hida şi Crasna si-au încheiat activitatea, dar acest lucru nu înseamnă că jandarmii nu vor mai fi prezenţi şi nu vor mai sprijini comunităţile locale în asigurarea climatului de ordine şi siguranţă civică şi  a liniştii publice deoarece, subunităţile de intervenţie constituite în cadrul  Detaşamentului Mobil al I.J.J. Sălaj cat şi alte structuri cu atribuţii pe aceasta linie, sunt în măsură să intervină operativ şi eficient în sprijinul comunităţilor şi administraţiilor publice locale.

   Spaţiile  în care au funcţionat structurile de jandarmi , acolo unde a fost cazul, au fost predate primăriilor din localităţile respective.

   În segmentul misiunilor, Jandarmeria sălăjeană asigură şi restabileşte  independent ordinea publică pe durata desfăşurării tuturor activităţilor din spaţiul public (cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane), va asigura intervenţia antiterorista la obiectivele asigurate cu paza cu efective de jandarmi sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale, participa împreună cu alte  instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţia mediului. Jandarmeria participă la protecţia corespondentei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriu României, participa la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe, asigura masuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau exista pericolul iminent de producere   a unor incendii, explozii ori alte situaţii de urgenţă ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora.

   În domeniul pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor, valorilor, transporturilor de valori, speciale şi corespondenţă clasificată , I.J.J. Sălaj asigura paza şi protecţia instituţională la obiective precum : Parchetul Zalău, Parchetul Şimleu – Silvaniei, Tribunalul Sălaj, Judecătoria Şimleu – Silvaniei şi Judecătoria Zalău, respectiv Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sălaj şi Prefectura Judeţului Sălaj. De asemenea efective de jandarmi  executa misiunea de pază, supraveghere şi asigurare a ordinii în sălile de judecată aparţinând Instanţelor de pe raza judeţului Sălaj.

   I.J.J. Sălaj asigura paza şi protecţia transporturilor de bunuri şi valori importante în beneficiul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sălaj, a transporturilor speciale intra şi inter judeţene iar în cooperare cu Secţia Judeţeană de Informaţii Sălaj  asigură paza şi protecţia transporturilor  de corespondenţă clasificată.