PRIMA PAGINĂ
SCURT ISTORIC
ATRIBUTII
CADRU LEGAL
CONDUCEREA
PETITII ONLINE
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
DECLARAȚII DE AVERE
BULETIN INFORMATIV
RESURSE UMANE
LINKURI UTILE
CONTACT/AUDIENŢE
DECLARAŢII DE INTERESE
FOTO
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SCHENGEN
SALARII
BUGET ȘI BILANȚ CONTABIL, SITUAŢIE PLĂŢI
ACHIZIŢII PUBLICE
 

 

 
 

Apelarea numărului 112 reprezintă o cale rapidă de a comunica cu dispeceratele locale de urgenţă (Poliţie, Jandarmerie, Pompieri, Ambulanţă) în timpul unei situaţii de urgenţă. Se consideră o SITUAŢIE DE URGENŢĂ atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Jandarmeriei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa , proprietatea şi mediul. Exemple de situaţii de urgenţă : • Omor; • Atac armat; • Atentat; • Tâlhărie; • Tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice; • Dezertări; • Evadări; • Trafic şi consum de droguri; • Furturi; • Accident de circulaţie soldat cu victime sau cu persoane blocate în autovehicule; • Explozii; • Electrocutări; • Căderi de la înălţime; • Surpări de teren; • Accident grav la metrou; • Accident de aviaţie; • Accident feroviar; • Probleme medicale grave; • Incendii; • Inundaţii. Modalitatea de procesare a unui caz: 1. un cetăţean apelează 112 pentru a semnala un accident de circulaţie grav, soldat cu victime omeneşti; 2. sistemul identifică numărul de telefon al persoanei care a semnalat cazul; 3. se determină numele şi adresa abonatului postului telefonic prin căutare automată în baza de date (la fel se procedează şi in ţările Uniunii Europene, S.U.A. şi Canada, fiind o măsură necesară pentru aflarea veridicităţii apelului); 4. operatorul cere apelantului date despre natura cazului; 5. se transmit toate datele la dispeceratele Poliţiei, Jandarmeriei, Ambulanţei şi Pompierilor, în funcţie de natura cazului (această operaţiune se realizează în 2-3 secunde); 6. dispecerii stabilesc rapid mijloacele de intervenţie care participă la soluţionarea cazului; 7. pe hartă se afişează conexiunea caz - mijloace de intervenţie; 8. Cine sună la 112 trebuie să raspundă la urmatoarele întrebări: » Ce urgenţa are? » Unde este urgenţa? » Unde se află? » De la ce număr de telefon sună? » Cum se numeşte? Apelantul trebuie să rămână la telefon pentru a furniza detalii suplimentare asupra urgenţei şi pentru a primi recomandările operatorilor agenţiilor de urgenţă.

 
 
 
 

 


Anunt concurs post vacant Ofiter specialist II Tehnologia informatiei in cadrul Serviciului Comunicatii si tehnologia informatiei
Anunt Autobiografie Cerere participare concurs CV Europass Declaratie de confirmare a candidatilor de recrutare Tabel rude

Anunt concurs post vacant Ofiter specialist II Administrare patrimoniu imobiliar si protectia mediului in cadrul Serviciului Logistic
Anunt Autobiografie Cerere participare concurs CV Europass Declaratie de confirmare a candidatilor de recrutare Tabel rude
 

Lista cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Protecția Mediului

Lista cu rezultatele la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Protecția Mediului

Lista cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II Tehnologia Informației

Lista cu rezultatele la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II Tehnologia Informației


În atenția candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Protecția Mediului

În atenția candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II Tehnologia Informației

In ATENTIA candidatilor inscrisi la concursurile pentru ocuparea functiilor de ofiter specialist II- API si ofiter specialist II - Tehnologia Informatiei, organizat de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Salaj

Va instiintam ca testarea psihologica va avea loc in data de 18.01.2018, ora 12:00 la Complexul Colina situat in localitatea Cluj-Napoca, Strada Bucium (F.N.)(Sectia 4 Politie).

Candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate si pix cu pasta de culoare albastra

Lista candidatiilor care nu indeplinesc conditiile de participare pentru postul de ofițer specialist II Tehnologia Informației

Lista candidatiilor care nu indeplinesc conditiile de participare pentru postul de ofițer specialist II Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Protecția Mediului

Lista cu rezultatele candidatiilor pentru posturile de ofițer specialist II Tehnologia Informației, respectiv ofițer specialist II Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Protecția Mediului la testarea psihologica

Locuri pentru tinerii care doresc să devină jandarmi ianuarie 2018

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Astfel, pentru sesiunea de admitere, ianuarie 2018, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs, următoarele locuri:
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani: 
 Număr locuri: 350 (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi)

• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni
 Număr locuri: 350 (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi)
Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la data limită de 05.12.2017.
Repartizarea pe beneficiar a locurilor alocate M.A.I. se va realiza ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului M.A.I nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice: 
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
    e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
    f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
    g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
    h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
    i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
    m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
    n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
    o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
    p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE AL CANDIDATULUI:
Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere la Scolile de subofiteri de la Dragasani si Falticeni, conţine următoarele documente:

  1. cererea de înscriere şi CV ;
  2. copii ale diplomei de bacalaureat şi a foii matricole;
  3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
  4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
  5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
  6. cazierul judiciar;
  7. o fotografie color (9x12 cm) şi trei fotografii (3 x 4 cm);
  8. fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

Cei interesaţi se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj.
Date de contact:
B-dul Mihai Viteazul, nr.105/A, Zalău, jud. Sălaj 
Telefon: 0260/669722/int.24535; fax0260/669875 
http://www.jandarmeriasalaj.ro
jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro

 

 

 -ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI
Date de contact:

Aleea Privighetorilor nr. 1-3, Sector 1, Bucureşti, jud. Ilfov
Telefon: 021/317.55.23; Fax: 021/315.55.17
http://www.academiadepolitie.ro
e-mail: secretar@academiadepolitie.ro

   

-ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
Date de contact:

Str. I. C. Brătianu nr. 25, Drăgăşani, jud. Vâlcea
Telefon: 0250/81.14.71, fax: 0250/81.05.32
http://www.scoaladragasani.ro
e-mail:contact@scoaladragasani.ro

 

-ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI Petru Rareş” FĂLTICENI
Date de contact:

Str. Armatei nr. 1-3,Fălticeni, jud. Suceava
Telefon: 0230/54.16.60; fax: 0230/54.16.62
http://www.jandarmeriafalticeni.ro
relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

 

  

 

Cei interesaţi se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj.
Date de contact:

B-dul Mihai Viteazul, nr.105/A, Zalău, jud. Sălaj
Telefon: 0260/669722/int.24535; fax0260/669875
http://www.jandarmeriasalaj.ro
jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro

 

  

Cerere incriere la Scoli de Subofiteri

Cerere pentru inscriere la Academie de Politie - invatamant cu frecventa

Probele si baremele pentru verificare aptitudinilor fizice ale candidatilor 2016

Declaratie

Ghid autobiografie candidati

Model curriculum vitae

Tabel nominal rude